DP
Infolinia Kolejowa Intercity

Informacja kolejowa

19 757 – INFOLINIA PKP INTERCITY
ZAKRES
W ramach usługi udzielana jest informacja o:

 • rozkładzie jazdy dla:
  - połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity;
  - połączeń krajowych, gdzie część podróży odbywa się pociągiem PKP Intercity lub międzynarodowym;
  - połączeniach wybranych zagranicznych przewoźników kolejowych,
 • cenach biletów dla pociągów obsługiwanych przez PKP Intercity,
 • aktualnej ofercie i promocjach PKP Intercity,
 • zestawieniach składów pociągów PKP Intercity,
 • dostępności miejsc w pociągach PKP Intercity objętych rezerwacją,
 • zasadach i regulaminie internetowej sprzedaży biletów (e-IC) oraz mobilnej sprzedaży biletów,
 • utrudnieniach w pasażerskim ruchu kolejowym na terenie Polski,
 • opóźnieniach pociągów uruchamianych przez PKP Intercity,
 • dostępie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych, zasadach organizowania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przez PKP Intercity.

Wszystkie informacje udzielane są także w języku angielskim.

NALICZANIE
Opłata za rozpoczętą minutę połączenia dla abonentów:

 • TK Telekom wynosi 1,29 zł brutto,
 • sieci pozostałych operatorów – według ich cennika usług telekomunikacyjnych.
NUMER DLA ABONENTÓW Z ZAGRANICY
+48 22 39 19 757 – dostępny wyłącznie dla posiadaczy telefonów w zagranicznych sieciach stacjonarnych i komórkowych – opłata według cennika operatora.
 
USŁUGĘ DOSTARCZA TK TELEKOM SP. Z O.O.

Regulamin Oferta reklamowa Aktualizacja - 17.09.14 (Hafas 36) Aktualizacja - Rozkład CD © 2014 TKTelekom & PKP S.A.